Baculum - веб-интерфейс администрирования Bacula

# создаем папки
mkdir -p /var/www/html/baculum.xxx.net
mkdir -p /usr/share/baculum
ln -s /var/www/html/baculum.xxx.net /usr/share/baculum/htdocs

cd /usr/share/baculum/htdocs

# скачаем baculum
wget -P /usr/share/baculum/htdocs https://sourceforge.net/projects/bacula/files/bacula/7.4.0/bacula-gui-7.4.0.tar.gz

# распаковываем
tar -xzvf bacula-gui-7.4.0.tar.gz

# скопируем файл авторизации
cp /usr/share/baculum/htdocs/examples/rpm/baculum.users /usr/share/baculum/htdocs/protected/Data/

# поправим права
chown -R nginx.nginx /usr/share/baculum/htdocs

# копируем конфиг nginx
cp /usr/share/baculum/htdocs/examples/nginx/baculum.conf /etc/nginx/conf.d/
sed -i 's|unix:/run|unix:/var/run|g' /etc/nginx/conf.d/baculum.conf

# копируем конфиг php-fpm
cp /usr/share/baculum/htdocs/examples/nginx/php-fpm/baculum-php.conf /etc/php-fpm.d/

# права для sudo
cp /usr/share/baculum/htdocs/examples/sudo/baculum-nginx /etc/sudoers.d/

# поправим права
chown root:root /etc/nginx/conf.d/baculum.conf /etc/php-fpm.d/baculum-php.conf /etc/sudoers.d/baculum-nginx